Integraal advies

Wat is dat
Bij een integrale benadering wordt gekeken naar alle verduurzamingsthema’s: isolatie, ventilatie, verwarming/koeling en opwek. Comfort en bewonersgedrag is ook altijd een onderwerp.
De integrale benadering is van belang omdat veel maatregelen in zekere mate samenhangen maar ook om geld optimaal in te kunnen zetten.
Er wordt gekeken naar isolatie, ventilatie, verwarming/koeling, opwek en het woongedrag.
Na een voorbereiding volgt een uitgebreid gesprek waarna een puntig verslag gemaakt wordt.

Drie niveaus
Bij de integrale benadering wordt onderscheid gemaakt tussen drie niveaus: globaal, standaard en detail.

Het globaal niveau, globale energiescan genoemd, is om snel een overview te krijgen. Hoe ziet de huidige situatie eruit, en wat kan of wil de bewoner; aan welke maatregelen kun je denken en in welke volgorde.
Alle facetten komen aan de orde maar er worden geen berekeningen gemaakt dus wat bespaard kan worden is een inschatting.
Met een warmtescan worden warmtelekken of koudebruggen opgespoord mbv infraroodfoto’s. De warmtescan wordt meestal gecombineerd met de globale energiescan.

Het Standaard niveau geeft bijna altijd voldoende informatie om te verduurzamen.
De bestaande situatie wordt opgenomen en besproken en de mogelijke maatregelen worden bekeken. Daarna wordt de bestaande situatie vergeleken met de diverse mogelijke verbeteringen op basis van berekeningen.
Dus er wordt niet alleen gekeken naar de mogelijke maatregelen maar ook naar de effecten daarvan in hoeveelheid energie en kosten.

Het detailniveau is het niveau van het energielabel.
Dit is soms verplicht o.a. bij verkoop van een woning.
Daarvoor moet de woning zeer gedetailleerd in beeld worden gebracht. Eigenlijk is dit om deze te kunnen vergelijken met andere woningen. Een woning van 1910 verschilt nogal van dat uit 1985 of een nul-op-de-meter-woning. Ze worden vergelijkbaar gemaakt door het energiegebruik per vierkante meter gebruiksoppervlak uit te rekenen.
Voor het verduurzamen van de woning is dit detailniveau niet nodig.


Update: apr’22(+29-9-22)