Warmtescan

Het doel van een warmtescan is om inzicht te krijgen in de warmteverliezen van de eigen woning.
Ook kan het als een controlemeting fungeren na het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden.

Bij een warmtescan of warmtefoto-advies wordt de woning op de foto gezet met behulp van een infraroodcamera. Daarbij worden warmtelekken in beeld gebracht of delen van de gevel die meer of minder isoleren. In ieder geval van buiten en vaak ook van binnen waarbij alle ruimten betrokken kunnen zijn.

Combineren?
Omdat warmtelekken alles te maken hebben met isolatie en kierdichting c.q. ventilatie, levert een warmtescan na (of in combinatie met) een isolatieadvies of startadvies het meeste inzicht op.

Vereisten
Zo’n scan kan alleen zinvol gemaakt worden als de temperatuur binnen en buiten voldoende groot is en als de weersomstandigheden gunstig genoeg zijn.
Over het algemeen is dat in de periode van november tot en met medio maart.

Concreet.
Buitentemperatuur: <10 graden
Windkracht: <3 Bft
Regen: geen regen enkele uren vooraf
Zon: geen zon op gevels enkele uren vooraf
Binnen worden ook enkele eisen gesteld.

Hoe verloopt het geheel
Vóór een afspraak zal er dus e.e.a. voorbereid moeten worden.
Je wordt gevraagd om aanleiding en/of doel voor de scan te geven. En daarnaast je energiegebruik. Verder wordt je gevraagd om 2 uur vóór de geplande afspraak het huis gelijkmatig te verwarmen. Meer toelichting ontvang je vooraf per email.

Gezien de vereisten zal een scan-sessie dus niet op alle dagen of momenten kunnen; het zal zelfs meestal ‘s avond of ‘s morgensvroeg zijn. Bovendien zal een afspraak regelmatig verzet moeten worden.

De afspraak duurt een half uur tot drie kwartier. Daarbij is het zinvol als de bewoner meekijkt naar de beelden. Zodoende krijgt hij meer inzicht in de opnames en kan hij ook aangeven waar gedachte zwakke plekken zitten en aanvullende foto’s gemaakt kunnen worden.

Na de afspraak, het vastleggen van de situatie en een analyse van de warmtebeelden worden de bevindingen besproken en in een bondig verslag gezet. Ook worden de belangrijkste beelden en een conclusie met enkele verbetervoorstellen opgenomen. In een bijlage wordt uitleg gegeven over infraroodfotografie en enkele andere zaken.

‘Kale variant’ of helemaal?
Regelmatig is het handig om de werkzaamheden op te knippen.
Een warmtescan kan namelijk ook basaal uitgevoerd worden: de ‘kale variant’. Daarbij wordt na de afspraak alleen de situatie vastgelegd met uitleg ter plaatse en worden de foto’s daarna toegestuurd samen met het situatieformulier.
Eventueel wordt e.e.a. besproken en worden enkele tips gegeven om lekken te verbeteren. Dit tijdens een Zoomafspraak van 1/2 uur.
En als daarna toch blijkt dat er een uitgebreider verslag gewenst is, wordt dus alsnog het hele proces doorlopen.