Diensten

Voor eigenaren en huurders
DickhautPA kan op verschillende manieren helpen met duurzamer wonen gericht op woningeigenaren maar ook huurders.
Hulp voor woningeigenaren gaat meestal verder dan voor huurders. De voordelen zijn weliswaar duidelijker voor eigenaren maar ook huurders kunnen voordeel hebben in termen van energieverbruik, terugverdientijd en comfort.
De adviezen zijn altijd op maat. Dat wil zeggen gericht op de woning én op de bewoner.

Integraal advies
Bij een integraal onderzoek wordt de woning bezocht en op alle relevante aspecten voor duurzamer wonen bekeken, inclusief de mogelijke verbeteringen met het effect. Dit wordt uitgebreid besproken met de bewoner waarna een rapport wordt opgesteld. Het onderzoek kan op 3 niveaus plaatsvinden globaal, standaard of gedetailleerd. (Meer toelichting)

Infrarood onderzoek
Een warmtescan van de woning is het meest bekende onderzoek hierbij.
Met het maken van infraroodfoto’s kan meer duidelijk gemaakt worden.
Denk aan de isolatieproblemen in gevels, het opsporen van vochtproblemen of een slechte warmteafgifte van de radiatoren in huis. (Meer toelichting)

Zoomconsult
Een online gesprek, gebruik makend van een Zoom-meeting, kan over alle verduurzamingonderwerpen gaan. Normaal gesproken wordt er geen rapport gemaakt. (Meer toelichting)

Overige diensten
Meethulp
Meten is een waardevolle activiteit. Het geeft inzicht en feedback bij gewenste gedragsveranderingen.
Daarvoor moet je de instrumenten hebben en op waarde kunnen schatten.
Dat is helemaal niet zo moeilijk, zeker met enkele vingerwijzingen.
Het gaat meestal om de temperatuur van de lucht of oppervlakken, relatieve vochtigheid en CO2. Maar ook om het elektriciteits- en gasgebruik.

Begeleiding
Verduurzaming kan moeilijk zijn, soms tijdrovend of er is een onafhankelijke beoordeling gewenst; elk verduurzamingtraject kan afgestemd worden op de bewoner.
Begeleiding kan op ieder moment in het verduurzamingsproces plaatsvinden.

Workshops en presentaties
Over diverse onderwerpen, per aspect of integraal, kan een workshop cq presentatie worden verzorgd.
Dat kan op locatie of online.
Voor een groep vrijwillige energiecoaches maar ook voor een groep buurtbewoners.

Update: sep’22