Visie en missie

Visie

Als een onderdeel van de noodzakelijke energietransitie is de woningverduurzaming een belangrijke, complexe en grote opgave. Daar zijn veel spelers bij betrokken waarbij de bewoners cruciaal zijn, eigenaren én huurders.
Cruciaal omdat zij kennis nodig hebben van de woning, de installaties maar ook over de invloed van hun eigen woongedrag.
Hulp voor de bewoners is dus vaak nodig; onafhankelijk en integraal om het meeste te kunnen bereiken met de beschikbare middelen en budgetten. Want de meeste maatregelen worden gefaseerd genomen maar hebben wel invloed op elkaar.
Voor die hulp zijn veel mensen nodig van topadviseurs tot de vrijwilligers en alles daartussen; mensen met voldoende kennis en praktijkervaring.

Missie

Met mijn achtergrond als bouwfysicus en adviseur/projectleider heb ik me sinds 2017 gespecialiseerd in duurzamer wonen in bestaande woningen. Daarbij richt ik me op de mogelijkheden van de woning én bewoner. Comfort en woongedrag spelen altijd een belangrijke rol.
Ik wil zo veel mogelijk bewoners helpen als adviseur met een gematigd tarief en als vrijwilliger bij vrijwilligersorganisaties. Direct door bewoners te adviseren en te bezoeken of indirect door mijn kennis te delen met (andere) vrijwilligers.