Tarieven

Zoomconsult per gesprek (1/2u): ……………………………….€ 36,=
(Eerste contact: 72€; 4 gesprekken: 110€)

GLOBALE energiescan: …………………………………………..€ 225,=

Warmtescan (doelgericht): …………………………………..€195,=

Combinatie warmte- en energiescan: …………………….. €275,=

Integraal advies STANDAARD: ………………………………… € 360,=

Integraal advies DETAIL: ………………………………………… € 475,=

Begeleiding of trajectbegeleiding: alleen op aanvraag.

Meer- of minderwerk: alleen in overleg.
Vaak bij grote of complexe woningen, meer of minder uitgebreide rapportage of uitgebreidere mondelinge toelichting (via Zoom of aan huis).

Uurtarief: …………………………………………………………..€ 72

Algemeen
Alle overige verzoeken op aanvraag.
Werkgebied: regio Utrecht.
De prijzen zijn inclusief BTW.

NB: De overheid, rijk of gemeente, geeft op voorwaarden subsidie op onafhankelijk advies (op maat) of bij (traject-) begeleiding.

(update feb’23)