Tarieven

Zoomconsult per gesprek (1/2u): ……………………………….€ 30,=
(Eerste contact: 65€; 4 gesprekken: 95€)

GLOBALE energiescan: …………………………………………..€ 195,=

Warmtescan (doelgericht): …………………………………..€165,=

Combinatie warmte- en energiescan: …………………….. €265,=

Integraal advies STANDAARD: ………………………………… € 325,=

Integraal advies DETAIL: ………………………………………… € 425,=

Begeleiding of trajectbegeleiding: alleen op aanvraag.

Meer- of minderwerk: alleen in overleg.
Vaak bij grote of complexe woningen, meer of minder uitgebreide rapportage of uitgebreidere mondelinge toelichting (via Zoom of aan huis).

Uurtarief: …………………………………………………………..€ 65

NB: De overheid, rijk of gemeente, geeft op voorwaarden subsidie op onafhankelijk advies (op maat) of bij (traject-) begeleiding.

Algemeen
Alle overige verzoeken op aanvraag.
Werkgebied: regio Utrecht.
Gebruikmakend van de KleineOndernemersRegeling wordt er geen BTW berekend.

(update apr’24)